Garantijas noteikumi

Garantija ir spēkā tikai Upgr8 OÜ un Upgreat SIA pārstāvniecībās. Upgr8 OÜ un Upgreat SIA garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar ierīci iesniedz arī pirkuma dokumentu, kas tika noformēts, iegādājoties ierīci.

Upgr8 OÜ un Upgreat SIA pārdodamajai ierīcei piešķir 1 gada garantiju juridiskām personām un 2 gadu garantiju fiziskām personām no ierīces pārdošanas datuma, kas ir norādīts uz pārdošanas rēķina.

Šī garantija nesedz fiziskus bojājumus, piemēram: iespiedumus, plaisas, šķidruma izraisītu bojājumu un nodiluma pazīmes.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar ierīci iesniedz arī tās pārdošanas rēķinu. Garantijas īstenošana notiek tikai Upgr8 OÜ un Upgreat SIA pārstāvniecībā vai pie atbilstoši pilnvarota pakalpojuma sniedzēja.

Garantijas kārtībā bojājumus atrisina, izņemot šajā dokumentā aprakstītajos gadījumos:

Šī garantija nav spēkā: (a) patēriņa piederumiem, piem., baterijai, akumulatoram vai aizsargplvei, kuru nolietojums laika gaitā ir pašsaprotams, ja bojājums nav radies materiāla vai ražošanas defektu dēļ; (b) kosmētiskiem bojājumiem, t. sk. (tostarp) skrāpējumi, iespiedumi un saplīsušas portu plastmasas detaļas; (c) bojājumiem, kurus ir izraisījusi lietošana kopā ar citu produktu; (d) bojājumiem, kurus ir izraisījis negadījums, nepareiza lietošana, neatbilstoša lietošana, saskare ar šķidrumu, ugunsgrēks, zemestrīce vai cits ārējs iemesls; (e)lietojot Apple produktu tādā veidā, kas nav norādīts lietotāja rokasgrāmatā, specifikācijās vai citās publicētās Apple produkta instrukcijās; (f) bojājumiem, kurus ir izraisījusi apkope (t. sk. versijas atjauninājumi un paplašinājumi) (g) Apple ierīcēm, kuru funkcija vai jauda ir mainīta bez rakstiskas Apple atļaujas; (h) defektiem, kurus ir izraisījis parasts nodilums vai kas rodas Apple produkta parastas novecošanas gaitā; (i) ja uz Apple iekārtas esošs jebkurš sērijas numurs ir noņemts vai labots; (j) ja produkts ir nozagts vai ja, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no tiesībaizsardzības iestādēm, Apple ir pamatots iemesls uzskatīt, ka produkts ir nozagts.

Upgr8 OÜ un Upgreat SIA neatbild par traucējumiem un bojājumiem, kurus ir izraisījusi šīs iekārtas lietošana. Upgr8 OÜ un Upgreat SIA neatbild par kaitējumiem, kas ir saistīti ar jūsu komercdarbību, negūto ienākumu, datu vai iespēju pazušanu.

Pirms Apple ierīces nosūtīšanas garantijas pakalpojumam, būtu jāizveido atsevišķa tās datu nesēja satura rezerves kopija, jānoņem visa personiskā informācija un visas paroles. Apple ierīces datu nesēja saturu apkopes gaitā var izdzēst, datu nesēju var nomainīt un/vai pārformatēt.

Ja iesniedzat uz šīs garantijas pamata spēkā esošu prasījumu, Upgr8 OÜ un Upgreat SIA pēc saviem ieskatiem veic šo:

(1) labo Apple produktu, izmantojot jaunas vai iepriekš lietotas detaļas, kas no darbības un darbdrošības viedokļa ir līdzvērtīgas jaunām, vai

(2) aizstāj Apple produktu ar produktu, kas vismaz funkciju ziņā ir līdzvērtīgs Apple produktam un sastāv no jaunām un/vai iepriekš lietotām detaļām, kas no darbības un darbdrošības viedokļa ir līdzvērtīgas jaunām, vai

(3) atmaksā jums pirkuma cenu, ar priekšnoteikumu, ka nododat atpakaļ savu Apple produktu.

Aizstājējproduktam vai detaļai, vai labotajam Apple produktam turpinās sākotnējā Upgr8 OÜ un Upgreat SIA garantija vai deviņdesmit (90) dienu ilga garantija no aizstāšanas vai labošanas datuma, atkarībā no tā, kurš ir ilgāks.

Veicot pirkumu, klients apstiprina, ka saprot Upgr8 OÜ un Upgreat SIA garantijas noteikumus un piekrīt tiem.

Kontakti: Upgreat SIA Reģ. Nr. 40203341218 PVN Nr. LV40203341218 Juridiskā adrese: T/C SAGA Biķeru iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130
Pārstāvniecības veikals: SAGA T/C Biķeru iela 4, Dreiliņi, Riga Tālr. +371 62603430 e-pasts: info@upgreat.lv www.upgreat.lv

Kontakti: UPGR8 OÜ Reģ. Nr. 16044755 PVN Nr. EE102289046 Juridiskā adrese: Harjumaa, Tallinas pilsēta, Tartu mnt 80, 10112
Pārstāvniecības veikals: Mustakivi tee 13, Tallinn 13912, Eesti Tālr. +372 6001120 e-pasts: info@upgreat.ee www.upgreat.ee

Ko klienti saka par mums

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft ir atteicies no Internet Explorer attīstīšanas un tā atjaunināšanas, un drošības ievainojamības dēļ neiesaka izmanto šo interneta pārlūku. Internet Explorer vairs neatbalsta jaunos tīkla standartus, kā arī šis interneta risinājums šajā pārlūkā nestrādā korekti.